Банкова сметка

Банка ДСК

IBAN:   BG64STSA93000022339784

SWIFT / BIC CODE :   STSABGSF